ประกาศแจ้งทราบ

เนื่องจากทางโรงแรมราชธานี จะปิดกิจการ และย้ายไปเปิดโรงแรมใหม่ในชื่อ โรงแรม โฮริซอน (อยู่ใกล้เกาะลำพู) ตั้งอยู่เลขที่ 111/2 ถนนฝั่งบางใบไม้ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร 077-273-555 , Fax 077-274-988

การเดินทางไปโรงแรม โฮริซอน จากศาลหลักเมืองขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ลงจากสะพาน เลี้ยวขวาไป 300 เมตร (หากลงจากสะพาน เลี้ยวซ้ายจะไปเกาะลำพู)

จึงขอเชิญแขกทุกท่าน ใช้บริการที่โรงแรมใหม่ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
** พิเศษ ช่วงเปิดโรงแรม ราคาห้องพักลดพิเศษ**

ตลาดเกษตร 1 เป็นสถานีเดินรถไป อำเภอพุนพินซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคิวรถเมล์และรถประจำทางไปอำเภอกาญจนดิษฐ์ และไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ตั้งของตลาดขนาดใหญ่ เน้นขายของทั่วไป เสื้อผ้า เครื่องประดับ และ อาหาร ตั้งอยู่ติดกับโรงแรมราชธานี

ตลาดเกษตร 2 เป็นสถานีเดินรถไปจังหวัดใกล้เคียง ทั้ง รถเท็กซี่ รถตู้ รถประจำทาง ไป ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ ตรัง ชุมพร เป็นที่ตั้งของตลาดขนาดใหญ่ เน้นขายของทั่วไป เสื้อผ้า เครื่องประดับ และ อาหาร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดเกษตร 1 ห่างจากโรงแรมราชธานีประมาณ 500 เมตร

โดยตลาดเกษตร 1 และ 2 เป็นที่ตั้งของคิวรถที่ให้บริการดังนี้

1. คิวรถสองแถว บ้านดอน – ดอนเนาว์
2. คิวรถสองแถว บ้านดอน – ปากกระแดะ
3. คิวรถสองแถว บ้านดอน – กาญจนดิษฐ์ – วังไทร
4. คิวรถสองแถว บ้านดอน – ดอนสัก
5. รถบัสปรับอากาศ/รถธรรมดา สุราษฎร์-ชุมพร รถออกทุก  1 ชั่วโมง
6. รถบัสปรับอากาศ/รถธรรมดา สุราษฎร์–นครศรีธรรมราช รถออกทุก 1 ชั่วโมง
7. รถบัสปรับอากาศ/ รถธรรมดา สุราษฎร์–นาสาร รถออกทุก ½ ชั่วโมง ราคา 40 บาท
8. รถบัสธรรมดา สุราษฎร์–พุนพิน รถออกทุก 5 นาที  ราคา  13 บาท  (สุดสาย)
9. คิวรถสองแถว บ้านดอน -  ซอย 10
A1. คิวรถสองแถว บ้านดอน – เฉงอะ
10. รถบัสปรับอากาศ สุราษฎร์–กระบี่ ( หัวมุมร้านแมงมุม )
เส้นทาง ( เหนือคลอง – เขาพนม – ชัยบุรี – พระแสง ) สายนอก เซาเทิร์นซีบอร์ด
เที่ยวแรก  06.30 น.เที่ยวสุดท้าย 18.20 น.รถออกทุก 1/2  ชั่วโมง ราคา 140 บาท
11. รถตู้ปรับอากาศ สุราษฎร์–บางสวรรค์ (ระหว่าง อ.พระแสง และ อ.ชัยบุรี )
เริ่มเวลา 06.30 – 16.30 น.
12. รถตู้ปรับอากาศ สุราษฎร์–บ้านส้อง เริ่มเวลา  06.30 – 16.30 น.
13. คิวรถสองแถว บ้านดอน–ท่าฉาง–ไชยา
14. สุราษฎร์ 111 ทัวร์ รถตู้ปรับอากาศ สุราษฎร์ – หาดใหญ่ เริ่ม 07.00 – 17.00 น.  รถออกทุกชั่วโมง ราคา 240 บาท / คน โทร. 077- 212644  , 084-182 2364
15. รถบัสปรับอากาศ สุราษฎร์ - กระบี่ สายนอก ( ติดกับโรงเรียนกวดวิชา IT&L)
เส้นทาง ( เหนือคลอง – เขาพนม – ชัยบุรี – พระแสง ) สายนอก  เซาเทิร์นซีบอร์ด
เที่ยวแรก 06.30 น. เที่ยวสุดท้าย 18.20 น. รถออกทุก 1/2 ชั่วโมง ราคา 140 บาท
16.รถตู้ปรับอากาศ สุราษฎร์ – ทุ่งสง – ตรัง
    รถตู้ปรับอากาศ สุราษฎร์ – บ้านนาเดิม – ท่าชี
เริ่ม 07.00–17.30 น.รถออกทุกชั่วโมง ราคา 160–180 บาท โทร. 077-281930
17. รถร่วม บ.ข.ส.ปรับอากาศ ชั้น 1,ชั้น 2
เส้นทาง สุราษฎร์–ทุ่งสง–พัทลุง–หาดใหญ่ ป.1 ราคา  220 บาท , ป.2 ราคา 200 บาท
สุราษฎร์–เขาสก–ตะกั่วป่า–เขาหลัก–ภูเก็ต ป.1 ราคา 200 บาท , ป.2 ราคา 185 บาท
โทร. 086-5942090
18. บจก.นครศรีราชาทัวร์ รถปรับอากาศชั้น 1 สุราษฎร์–กรุงเทพ ราคา 448 บาท /คน
เที่ยวเช้า เวลา 08.45 น. และ 11.00 น. เที่ยวบ่าย เวลา 19.00 น. และ 19.20 น.
โทร.  077-437000  , 086-5947307
19. คิวรถตู้ 2006 ทัวร์  เส้นทาง สุราษฎร์–กระบี่ และ เส้นทาง สุราษฎร์–ตาขุน– เขื่อนฯ
เริ่มเวลา 07.00 – 18.00 น . (ส่งถึงเขื่อน) รถออกทุกชั่วโมง ราคา  150 บาท / คน
โทร. 077-212514 , 086-7427808
20. คิวรถตู้ สุราษฎร์ – ภูเก็ต  (ไปทางเขาต่อ-พังงา )
เวลา เริ่ม  07.00 – 17.00 น. ( ขึ้นอยู่กับลูกค้า ) ราคา 200 บาท  โทร.077-212517
21. คิวรถตู้ สุราษฎร์ – ระนอง – หลังสวน โทร.077-286135
เส้นทาง สุราษฎร์–ระนอง เวลา 07.00-17.30 น.  ราคา190บาท/คน
เส้นทาง  สุราษฎร์ – หลังสวน เวลา 07.00–17.30 น. ราคา 140 บาท/คน  
22. คิวรถตู้ สุราษฎร์–ท่าชนะ–ละแม–ชุมพร เวลา 06.00–17.30 น. ราคา 170 บาท
23. สยามทัวร์ (รถวิ่งสายใหม่ เซาเทิร์นซีบอร์ด) รถออกทุกชั่วโมง โทร. 084-0544622
เส้นทาง สุราษฎร์ – กระบี่  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ราคา 170 บาท/คน
เส้นทาง สุราษฎร์ – หาดใหญ่  เวลา  06.30 – 17.00 น. ราคา 240 บาท/คน
24. คิวรถตู้ สุราษฎร์–นครศรีธรรมราช–หาดใหญ่–ภูเก็ต โทร. 077- 212500
สุราษฎร์–นครศรี เวลา 06.30–18.00 น. รถออกทุก 30 นาที ราคา 120 บาท
สุราษฎร์–หาดใหญ่ เวลา 06.30–18.00 น. รถออกทุก 30 นาที ราคา 250 บาท
สุราษฎร์ – ภูเก็ต เวลา 06.30–18.00 น.  รถออกทุก 30 นาที ราคา 200 บาท
25. Phetcharat Travel รถตู้ปรับอากาศ โทร. 077-212209  , 083-526-6064  
เส้นทางสุราษฎร์–ภูเก็ต เวลา 07.00-18.00น.  รถออกทุกชั่วโมง  ราคา  240 บาท
เส้นทาง สุราษฎร์ – หาดใหญ่  เวลา 07.00-18.00 น. รถออกทุกชั่วโมง ราคา 240 บาท
เส้นทาง สุราษฎร์ – กระบี่ เวลา  07.00-18.00 น. รถออกทุกชั่วโมง  ราคา 240 บาท
เส้นทาง สุราษฎร์ -  กรุงเทพ ฯ  เวลา  15.00 น  ราคา 730  บาท
26. หาดใหญ่ 2003 รถตู้ปรับอากาศ  สุราษฎร์ – หาดใหญ่ เวลา 06.30 – 17.30 น. (รถออกทุกชั่วโมง)  ราคา  250 บาท โทร. 077-212103 , 081-5355362
27 น้ำพุ 111 ทัวร์ รถตู้ปรับอากาศ สุราษฎร์ – หาดใหญ่ เวลา  07.00 – 17.00 น.  ราคา  220 บาท โทร. 077-286557-8

ดาวน์โหลดแผนที่/แผนผังจุดจอดรถโดยสารต่างๆ

ท่าเรือนอน เป็นท่าเรือให้บริการเรือเมล์(เรือนอน) ไปเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า โดยเป็นเรือนอน ออกจากสุราษฎร์ธานีประมาณ 23.00 น. ไปถึงปลายทางเช้าตรู่ ที่ตั้งห่างจากโรงแรมราชธานีประมาณ 800 เมตร

บริษัทราชาเฟอรี่และซีทรานเฟอรี่ ผู้ให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฟากสู่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน โดยออฟฟิศจะอยู่ห่างจากโรงแรมราชธานี ประมาณ 1 กิโลเมตร

สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานีเดินรถของรถทัวร์สู่ กทม. ห่างจากโรงแรมราชธานีประมาณ 4 กิโลเมตร โดยท่านสามารถนั่งรถโดยสารจากหน้าโรงแรมไปได้เลย

สถานีรถไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน ห่างจากโรงแรมราชธานีประมาณ 15 กิโลเมตร ท่านสามารถเลือกนั่งรถบัสโดยสารจากตลาดเกษตร 1 หรือนั่งแท็กซี่จากตลาดเกษตร 2 ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงแรมราชธานี

สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน ห่างจากโรงแรมราชธานีประมาณ 18 กิโลเมตร ท่านสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากตลาดเกษตร 2 ซึ่งอยู่ในใกล้ๆกับโรงแรมราชธานี

 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์ ที่น่าสนใจ

 

Copyright 2009 ,9nha.com. All rights reserved.
Any comments : sukpech@gmail.com
แวะเยี่ยม www.9nha.com ทุกสิ่งทั่วไทย แค่คลิ๊กก็พบสิ่งที่ต้องการ